Consthum 1798-1923 Bride

Capture.JPG
Capture.JPG

Consthum 1798-1923 Bride

5.00

Index of civil marriages performed in the Commune of Consthum, Luxembourg between the years 1798 and 1923.  Sorted by Bride name.  11 pages, 465 marriages.  Includes Marriage date, Bride and Groom names, ages and birth/residence cities.  PDF format for instant download.

Add To Cart

The commune of Consthum includes the village of Holzthum and Geierershof.

Surnames Included:

Ambrosius (1)

Arend (1)

Arendt (1)

Assel (1)

Augustin (2)

Bartholmey (4)

Bauler (1)

Becker (1)

Bernard (12)

Berscheid (4)

Bertemes (1)

Bettendorf (2)

Bettendorff (1)

Birchen (2)

Bloeser (4)

Blom (11)

Bock (1)

Boentges (2)

Boever (9)

Bormann (1)

Braun (1)

Brenner (1)

Breyer (1)

Brill (1)

Britz (2)

Bruck (3)

Capus (1)

Choffray (1)

Clasen (2)

Clees (2)

Clement (1)

Collé (5)

Collignon (1)

Couranz (2)

Dahm (2)

Daman (6)

Dantonette (1)

David (9)

Decker (2)

Degrand (1)

deHoffnagel (1)

Deiffer (1)

Delmotte (2)

Denell (1)

Dengler (4)

Denter (1)

Differding (6)

Dimmer (1)

Dostert (1)

Drill (3)

Drix (1)

Dumong (4)

Dussard (1)

Elsen (3)

Endres (2)

Entenich (4)

Erpelding (2)

Escheid (1)

Even (1)

Everling (1)

Faber (23)

Fabritius (1)

Feck (2)

Fischbach (2)

Flammang (4)

Formann (1)

Fretz (1)

Freyling (1)

Frieders (1)

Gallé (1)

Galles (1)

Gehans (1)

Geib (3)

Gengler (1)

Gleis (2)

Glesener (3)

Goerend (1)

Goergen (2)

Goetz (1)

Greisch (2)

Greven (2)

Grisius (1)

Grober (1)

Groeber (1)

Groschet (4)

Grosges (1)

Grosjean (1)

Grotzius (1)

Grutz (1)

Guth (2)

Gutt (2)

Haan (1)

Haas (3)

Hahn (1)

Haler (7)

Halsdorf (1)

Hamerel (1)

Hartman (1)

Hartmann (1)

Heiles (1)

Heinen (3)

Heirens (6)

Heischburg (4)

Hemmling (2)

Hengen (1)

Henricy (2)

Hentges (1)

Hermes (1)

Herrmann (2)

Hertges (13)

Hobes (10)

Hoffman (2)

Hopp (1)

Hoschet (1)

Hublé (1)

Huttinger (1)

Jacoby (9)

Johanns (4)

Johans (4)

Juncker (3)

Jungels (6)

Junger (1)

Junker (2)

Kaiser (2)

Karp (1)

Kas (1)

Kaulesch (1)

Kaulman (2)

Keiser (7)

Kemp (2)

Kesseler (4)

Kirsch (6)

Klein (10)

Kneip (4)

Koch (2)

Kock (1)

Koeffer (4)

Koenig (10)

Koepp (16)

Kolkes (2)

Koner (1)

Kontz (1)

Krack (1)

Kraus (1)

Kremer (1)

Krimmes (1)

Krummer (1)

Kunnert (8)

Lampers (1)

Lang (1)

Lanners (38)

Larosch (1)

Laures (1)

Leiber (1)

Leider (1)

Leiner (1)

Lelling (1)

Lentz (4)

Leucker (2)

Leyder (1)

Lick (4)

Liefgen (4)

Limpach (1)

Litt (2)

Loes (1)

Lorang (10)

Lorentz (5)

Luck (1)

Lutgen (10)

Lux (1)

Maillet (2)

Mailliet (1)

Majerus (10)

Mangers (2)

Marque (1)

Marxen (1)

Mathieu (1)

May (1)

Mayer (4)

Mayeres (1)

Meisch (4)

Menninger (1)

Merkes (1)

Mersch (3)

Mertens (2)

Mertes (1)

Metz (1)

Metzer (1)

Meyer (2)

Meyers (2)

Meyrath (1)

Mies (1)

Mohnen (1)

Molitor (2)

Movill (1)

Muller (6)

Nau (1)

Ney (3)

Nicks (1)

Nilles (9)

Nippers (1)

Oestges (2)

Oleldt (1)

Olinger (2)

Origer (2)

Pauly (1)

Peifer (1)

Petry (1)

Philipp (1)

Pleimling (2)

Pletgen (1)

Pletschet (1)

Poncin (1)

Pott (1)

Prom (1)

Puters (1)

Putz (1)

Rausa (1)

Rausch (1)

Reinert (4)

Reis (1)

Reisch (1)

Reiter (14)

Reitz (3)

Relles (1)

Remy (1)

Reuland (2)

Reuter (3)

Richard (1)

Roders (3)

Rodesch (1)

Rolling (1)

Rommes (9)

Salentiny (1)

Schadeck (4)

Schaedgen (1)

Schaeffer (1)

Schammel (3)

Schandeler (1)

Schartz (1)

Schaul (1)

Schaus (4)

Schenkels (1)

Scheuren (3)

Schinker (9)

Schinn (1)

Schinnert (10)

Schlechter (8)

Schlesser (2)

Schloesser (2)

Schmartz (1)

Schmit (8)

Schneider (3)

Schoettert (1)

Scholtes (8)

Schons (1)

Schreiner (1)

Schroeder (15)

Schronen (1)

Schuler (1)

Schweien (1)

Schwinnen (11)

Schwirtz (1)

Sentges (3)

Serres (8)

Simon (2)

Simonis (1)

Stecker (1)

Steffen (2)

Steichen (1)

Stemper (1)

Stephany (2)

Stors (1)

Stuber (1)

Stump (1)

Stutz (3)

Theis (5)

Theisen (6)

Theves (2)

Thiellen (5)

Thilgen (4)

Thinnes (1)

Tholl (1)

Thomas (1)

Thull (1)

Tillges (1)

Tosseng (11)

Toussing (3)

Trintang (1)

Trost (1)

Turmes (10)

Urbin (2)

Urhausen (1)

Vogel (1)

Wagener (30)

Wagner (10)

Wald (8)

Waldbillig (1)

Wallers (6)

Walter (1)

Weber (5)

Weckering (1)

Weidert (1)

Weiland (1)

Weiler (5)

Weis (4)

Wenmacher (1)

Weynand (1)

Wilmes (15)

Wolter (9)

Zeigen (1)

Zenner (1)

Zimmer (3)

Zinn (1)

Zinnen (1)